CUDESAN PUT MOSTIJU SVETOG LUKE: Despot Djuradj Brankovic otkupio ih je od Turaka za CAK 30 000 zlatnih dukata, a njegova ruka cuva se u manastiru…

0
518

Pred kona?ni pad Osmanlijskog carstva srpski despot ?ura? (sin Vuka Brankovi?a i naslednik Lazarevog sina Stefana) za neverovatnih 30.000 zlatnih dukata 1452. godine kupio je jednu od najve?ih svetinja ?itavog hriš?anskog sveta.

mošti svetog Luke otkupio je despot ?ura?
Despot ?ura? Brankovi?

Od turskog vladara Epira je otkupio ?UDOTVORNE MOŠTI SVETOG APOSTOLA I JEVAN?ELISTE LUKE

Ove svete mošti su sve do 4. veka bile u Siriji, a zatim u Carigradu, do upada zapadne krstaške vojske u vizantijsku prestonicu.

mošti svetog Luke

Kao i bezbrojne druge galije (natovarene zlatom i moštima, ikonama i drugim blagom otetog sa najraskošnijeg dvora tadašnjeg sveta), tako je put Evrope zaplovio i brod sa moštima jednog od najve?ih svetitelja – ?udotvorne mošti Svetog Apostola i Jevan?eliste Luke. Sudbina (Božija promisao) i morska oluja su potopile ovaj razbojni?ki brod sa pokradenim telom Svetog apostola Luke na obalama Epira.

I tako su Turci došli u posed tog misti?nog blaga, koje je od njih otkupio srpski despot ?ura?.

Srpska delegacija je prvo izvršila odgovaraju?u proveru autenti?nosti otkupljenih moštiju (to su u?inili eksperti za ove analize, iskusni hilandarski monasi), a zatim je hodo?asni?ka kolona krenula na sever, prema Srbiji.

mošti svetog luke

?itav put je bio pravo hodo?aš?e, sa narodom koji je na kolenima i sa suzama radosnicama do?ekivao veliku svetinju. Bio je to „put nade“, s verom u ovozemaljsku nepobedivost srpske i hriš?anske stvari.

Posebno je zabeležen do?ek u kosovskom manastiru Gra?anici i sve?ani dolazak moštiju u Smederevo, prestonicu srpske Despotovine. Po?etkom januara 1453. Sveti Luka u vidu moštiju dolazi pred despota i njegove pratioce.

Despot je mošti položio u raskošni „pozla?eno-srebrni“ kivot  –

Sveto telo svetog Apostola smešteno je u saborni Blagoveštenjski hram. ?itav srpski narod i sva njegova elita o?ekivali su ?udo od svog novog zaštitnika: da ih brani i odbrani od neverni?ke invazije.

mošti svetog luke

Kada je Mehmed Osvaja? uspeo da slomi otpor branitelja Carigrada i mošti su tada krenule na daleki put. Pre pada Srpske despotovine ?udotvorne mošti Svetog Luke preba?ene su u Bosnu – u Teo?ak, a zatim u Jajce (gde je, za tu priliku, izgra?en hram Svetog Luke, kao grobno mesto donete svetinje).

Mošti su stigle tada i do Mletaka, da bi se danas jedan deo ovih svetih moštiju prenetih iz Ži?e ?uvao u susednoj Crnoj Gori –

Kasnije ?e „franjevci“ pokušati da krišom prenesu mošti Svetog Luke u Dubrovnik, ali ?e ih na putu presresti bosanski velikaš koji ?e za veliki iznos (a u ime poslednje bosanske kraljice) mošti Svetog Luke predati Mle?anima.

Tako je Sveti Luka doplovio u Veneciju, grad sa najviše otetog vizantijskog blaga na svojim trgovima i u svojim crkvama i palatama.

a-000973d

Ipak, Kralj Aleksandar I Kara?or?evi? je 1932. godine, kad je obnovljen Manastir Kosijerevo, kao poklon iz Ži?e preneo Stopalo Apostola Luke. Na njemu nedostaju mali prst i palac. Mali prst je poklonjen Manastiru Apostola Luke na Svetoj Gori, dok se za palac ne zna gde je.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here